Έτσι θα γίνεται η αξιολόγηση των Στρατιωτικών Σχολών

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Με το προεδρικό διάταγμα 14/2017 καθορίζεται ο τρόπος που θα γίνεται η αξιολόγηση στις στρατιωτικές σχολές.

Το προεδρικό διάταγμα 14/2017 – ΦΕΚ 28/Α/6-3-2017 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προβλέπει πως  το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) υπόκειται σε διαρκή Εσωτερική αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του

Δείτε τι αναφέρει αναλυτικά: Προεδρικό Διάταγμα 14/2017 – ΦΕΚ 28/Α/6-3-2017

Πηγή: e-nomothesia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *