Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4494/2017 με τις αλλαγές στην εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 165/Α/2-11-2017 ο Νόμος 4494/2017 – Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

Με το Νόμο εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα οικειοθελούς βραχείας παραμονής στις τάξεις των ΕΔ αξιωματικών που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και επιθυμούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και την παραμονή τους στις τάξεις του Στρατεύματος, συνεχίζοντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Περαιτέρω, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού αξιωματικού σε τιθέμενα σε αποστρατεία στελέχη της κατηγορίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας, καθώς και ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση στρεβλώσεων που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη συγκεκριμένων κατηγοριών αξιωματικών προέλευσης Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Διαβάστε το κείμενο του  Νόμου 4494/2017 – ΦΕΚ 165/Α/2-11-2017

Πηγή: e-nomothesia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *