Εφαρμόζεται με τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2017 το ανώτατο όριο των 2.000 ευρώ μεικτά!

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης

Εφαρμόζεται από τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2017 το ανώτατο όριο κύριας σύνταξης των 2.000 ευρώ μικτά! Δεν αφορά όλους! Συγκρίνετε τα Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Με το σταγονόμετρο οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εργασίας. Εν αναμονή λοιπόν της κύριας εγκυκλίου περί επαναπροσδιορισμού όλων των συντάξεων, με την οποία καθορίζεται η “Εθνική Σύνταξη“, η “Ανταποδοτική Σύνταξη” και η “Προσωπική Διαφορά“, που δεν είναι σύνταξη (δεν θα κουραστώ να το γράφω), εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ τη διευκρινιστική εγκύκλιο [ΕΔΩ] περί ανωτάτου ποσού κύριας σύνταξης.

Αυτή αφορά μόνον για όσους ισχύει το Χ-Ψ>2.000 ευρώ, αν δηλαδή το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του Ψ από το Χ μας δίδει αποτέλεσμα πάνω από 2.000 ευρώ. Ισχύει από 1 Ιουνίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2018Εκτιμάται ότι καμία πλέον πληρωτέα σύνταξη δεν θα υπερβαίνει τα 1.540 ευρώ. Χαμένοι ορισμένες κατηγορίες υψηλόβαθμων συναδέλφων με πολλά συντάξιμα χρόνια, όπως ιπτάμενοι – καταδρομείς – βατραχάνθρωποι κλπ και φυσικά πρώην Α/ΓΕΕΘΑ – Α/ΓΕΣ – Α/ΓΕΝ – Α/ΓΕΑ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επί του ποσού των 2.000€, υπολογίζεται η κράτηση της ΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 τουν.3986/2011ΕΑΣ (ν.3865/10): 2.000 ευρώ Χ 6% = 120 ευρώ. ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (ν.4002/11) κάτω των 60 ετών: 2.000 ευρώ – 120 ευρώ = 1.880 ευρώ. 1.880 ευρώ Χ 6% = 112,80 ευρώ.

Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου ήτοι:

(1) Για άνω των 60 ετών ή αποστρατευθείς ευδοκίμως: [(2.000 – 120)/6%] = 112,80 ευρώ θα είναι η νέα κράτηση για περίθαλψη. Άρα μηνιαίο φορολογητέο ποσό 1.767,20 ευρώΤο πληρωτέο ποσό θα είναι 1.767,20 € μείον τον αναλογούντα φόρο.

(2) Για κάτω των 60 ετών και αποστρατευθέντα με αίτηση του: [(2.000 – 120 – 112,80)/6% = 106,03 ευρώ θα είναι η νέα κράτηση για περίθαλψη. Άρα μηνιαίο φορολογητέο ποσό 1.661,17 ευρώΤο πληρωτέο ποσό θα είναι 1.661,17 € μείον τον αναλογούντα φόρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.

Πηγή: apostolospapaparisis.blogspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *