Νόμος 4446/2016 : Παράταση στο χρόνο έναρξης εφαρμογής των διατάξεων για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλου

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Εξάμηνη παράταση στο χρόνο έναρξης για την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου.

Στο άρθρο 115 του νόμου 4446/2016 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016 προβλέπεται Εξάμηνη παράταση στο χρόνο έναρξης για την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου.

Η κυβέρνηση επικαλείται την ανάγκη «να αντιμετωπιστούν προβλήματα τεχνικής φύσεως», και σημειώνει πως υπήρξε σχετικά «συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς». Ετσι, και ενώ οι σχετικές διατάξεις θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ από τις 30/9, τώρα προβλέπεται πως χρόνος έναρξης για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων θα είναι η 31η Μαρτίου 2017.

 

“Άρθρο 115
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2017».”

 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του: Ν.4446/2016 – ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016

Πηγή: e-nomothesia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *