Πρόταση για κοινή εκπαίδευση διμοιριών Θεσσαλίας

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Ακολουθεί η κοινή πρόταση μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, κάτι που κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας,

ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την παρούσα πρόταση θα θέλαμε να σας επαναφέρουμε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να τύχει της προσοχής και άμεσης επίλυσης από την διοίκηση .

Κάθε χρόνο όπως όλοι μας γνωρίζουμε οι διμοιρίες της Διεύθυνσης μας απασχολούνται κατά κόρον σε αθλητικές εκδηλώσεις και σε συναθροίσεις τόσο στην πόλη μας όσο σε γειτονικές Διευθύνσεις συνεργαζόμενες με τις διμοιρίες των αυτών Διευθύνσεων. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση των διμοιριών γίνεται από τους κατά τόπο αξιωματικούς διμοιρίτες άρα δεν παρουσιάζει κοινά σημεία διότι το αποτέλεσμα της είναι απόρροια της επιχειρησιακής επάρκειας του έκαστου διμοιρίτη , δεδομένου ότι οι διμοιρίες αυτές καλούνται να επιχειρήσουν από κοινού άρα θα πρέπει να έχουν κοινή επιχειρησιακή αντίληψη ώστε να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι της ασφάλειας των συναδέλφων που στελεχώνουν τις διμοιρίες ,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Να προβούμε στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να ενημερωθεί τόσο ο κ. Δ/ντης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας όσο και ο κ. Γενικός της Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και να οριστεί κοινή εκπαίδευση των Διμοιριών των ΔΑ Λάρισας –ΔΑ μαγνησίας – ΔΑ Τρικάλων- ΔΑ Καρδίτσας με όλο το προσωπικό τους.
Επίσης θα ήταν πιο αποδοτικό να γίνει η εκπαίδευση με εκπαιδευτές αξιωματικούς –βαθμοφόρους από τη ΔΑΕΑ ή ΔΑΕΘ της ΥΑΤ όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν και είχε ιδιαίτερη επιτυχία .

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, μέλος ΔΣ ΕΑΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ, μέλος ΔΣ ΕΑΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΑΚΗΣ, μέλος ΔΣ ΕΑΛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *