ΤΕΑΠΑΣΑ: Το σχέδιο της ΚΥΑ για τη ρύθμιση εισφορών – παροχών των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ!

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Διαβάστε  ή κατεβάστε ΕΔΩ το σχέδιο της πολυαναμενόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη νέα ρύθμιση των εισφορών – παροχών των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.)

Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω σχέδιο  βασίζεται στην ομόφωνη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στο οποίο συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών οργάνων μας.

Με την έγκρισή της θα γνωρίζουμε πλέον όλες τις ρυθμίσεις που προκύπτουν τόσο για τις κρατήσεις-εισφορές, όσο και για τις παροχές[εφάπαξ] που θα επηρεάσουν τόσο τον μισθό μας, αλλά και τις παροχές από το εν λόγω Ταμείο.

     ΕΝ.Α.

“πρώτα ο Συνάδελφος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *